NMBS heeft 644 miljard nodig voor investeringen tot 2010

(tijd) - De NMBS moet de komende tien jaar 644 miljard investeren om hun patrimonium op peil te houden en in te spelen op de toenemende mobiliteitsbehoefte. Dat is de conclusie van de raad van bestuur. Dat bedrag ligt 150 miljard boven wat de regering wil besteden.De ministers moeten dus schrappen of extra geld vrijmaken.