NMBS moet nog 20 miljard vinden voor aanleg TGV

(tijd) - De NMBS is nog op zoek naar een goede 20 miljard om het TGV-projekt in ons land te financieren. Ongeveer drie vierde van het projekt kan de NMBS zelf financieren uit de inkomsten van tiketten en uit bijdragen van andere Europese spoorwegmaatschappijen. De resterende 20 miljard hoopt de NMBS los te weken bij enerzijds de EG en anderzijds de Belgische regering en dit in ruil voor het deel van de nieuwe infrastruktuur die ook het binnenlands treinverkeer ten goede zal komen. Open vraag is of de overheid bereid zal zijn om hiervoor ruim 10 miljard op tafel te leggen.