NMBS stevent opnieuw af op break-even

(tijd) - De NMBS heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een tekort geboekt van precies 2.020 miljoen. Rekening houdend met een belangrijke leasingoperatie, die in de loop van juli werd gerealizeerd, én met de gunstige evolutie van de verkeersontvangsten, verwacht de spoorwegdirektie een resultaat in evenwicht tegen het einde van het jaar. In de begroting 1992 werd rekening gehouden met een tekort van 4.506 miljoen voor het eerste halfjaar. Het verlies werd uiteindelijk beperkt tot 2.020 miljoen. Voor het volledige jaar werd een tekort (exclusief uitzonderlijke operaties) geraamd van 7.480 miljoen. De direktie verwacht echter een resultaat in evenwicht omdat in juli een belangrijke leasingoperatie werd gerealizeerd en de vervoerontvangsten verder gunstig evolueren.