NMBS telt meer gepensioneerden dan aktieven

(tijd) - Als er niet snel strukturele maatregelen komen, die de toekomstige pensioenlasten van NMBS, Regie der Luchtwegen, De Post en de RTT-Belgacom opvangen, zullen deze overheidsbedrijven het in de komende jaren financieel zeer zwaar te verduren krijgen. Dat blijkt uit cijfers over de loon- en pensioenkosten van de betrokken ondernemingen. Vooral de Belgische spoorwegen, die nu al meer gepensioneerde dan aktieve personeelsleden tellen, lopen het risico eerlang hun verplichtingen als werkgever niet meer te kunnen nakomen.