NMBS-topman Schouppe wijzigt investeringsplan 1996-2005 niet

BRUSSEL (tijd) - NMBS-topman Schouppe liet donderdag in de commissie Openbare Werken en Verkeer van het Vlaams Parlement weten dat hij voor de snelle uitbouw is van een tweede toegangsweg tot de Antwerpse haven enerzijds en de uitbouw van de IJzeren Rijn anderzijds. Toch gaat Schouppe niet in op de eisen van de SERV. Het investeringsplan blijft ongewijzigd.In april had de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in een advies aan de Vlaamse regering het investeringsplan 1996-2005 van de NMBS onaanvaardbaar genoemd. De Vlaamse regering mag volgens de SERV het investeringsplan maar goedkeuren als er snel een tweede ontsluiting komt voor de Antwerpse haven en als de IJzeren Rijn wordt aangelegd.