NMBS wil nieuwe goederenlijn Antwerpse haven

(tijd) - De NMBS start een overleg met alle betrokken instanties over het voorstel om een nieuwe spoorlijn naar de Antwerpse haven aan te leggen. De NMBS vindt het voostel een aanvaardbaar alternatief voor de ontdubbelingsinvesteringen langs de bestaande lijnen, zoals in het tienjarenplan voorzien.