NMH in '88: "Onzekerheid vóór de regionalizering'

(tijd) - De Nationale Maatschappij voor de Huisvesting (NMH) maakte in 1988 een overgangsjaar door. "De aktiviteiten van de NMH werden in 1988, net als in het recente verleden, gekenmerkt door twee faktoren, namelijk enerzijds het klimaat van aarzeling en onzekerheid, typisch voor de periode van pre-regionalizatie, en anderzijds door de uitgesproken neiging tot austeriteit als gevolg van de beklemmende financiële toestand van de sociale huisvestingssektor'. Dat staat te lezen in de inleiding van het jaarverslag '88 van de NMH.