Advertentie
Advertentie

NMKN-verslag goedgekeurd

BRUSSEL (tijd) - Tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van de NMKN werden gisteren het jaarverslag 1990 en de winstverdeling bij eenparigheid van stemmen goedgekeurd. De weinig florissante cijfers over het afgelopen boekjaar ontlokten alleen maar enkele vragen aan een kleine aandeelhouder. Voor NMKN-voorzitter Karel Dierckx was het de laatste jaarvergadering vóór zijn pensioen. Over een opvolger is op het kabinet van financiën nog geen definitieve beslissing gevallen. Zoals eerder al gemeld daalde de nettowinst van de NMKN van 164,9 tot 158,4 miljoen frank, terwijl de cash flow is gehalveerd tot 1,64 miljard. De verschuiving van tegoeden op spaarboekjes naar duurdere lange-termijnprodukten drukte de intermediatiemarge. Ook op het vlak van de solvabiliteit gaat het bergaf. Dierckx zei gisteren andermaal dat daar mogelijk een mouw zal aan gepast worden door het vastgoedpatrimonium op te waarderen.