NMKN verwerpt het verslag-Verplaetse

(tijd) - De openbare kredietinstellingen (OKI's) zijn duidelijk niet tevreden met het verslag-Verplaetse over hun toekomst. De raad van bestuur van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN) heeft "na grondig onderzoek van het verslag' geen overtuigende argumenten gevonden waaruit zou mogen blijken dat de OKI na 1992 niet als een onafhankelijke instelling kan blijven bestaan. De raad van bestuur eist bovendien dat "het keurslijf waarin de NMKN door haar statuten gedwongen is', losgemaakt wordt.