Nocturne bij Moderne

Het huis Moderne in Brussel veilt op 22, 23 en 24 november ruim 4.000 kavels kunst en antiek. Aansluitend aan de bijval van de vroegere avondveilingen houdt Moderne een "nocturne' op donderdag, 24 november te 19.30 uur, tijdens dewelke het puik van het aanbod onder de hamer zal komen. Dit behelst schilderijen van oude, romantische en moderne meesters, meubelen, tapisserieën, tapijten, juwelen en zilver, horloges en klokken.