Nog 1,6 miljard te realizeren

Bombardier krijgt drie jaar uitstel voor invulling van kompensaties legerjeeps (tijd) - Op vraag van Volkswagen- Brussel en het Canadese Bombardier heeft het sociaal- ekonomisch kernkabinet vrijdag beslist de uitvoeringstermijn voor het realizeren van de ekonomische kompensaties voor de aankoop van de legerjeeps in 1985, met drie jaar te verlengen. Nog 1,6 op de 6 miljard fr. moet worden gerealizeerd. Normaal moest alles rond zijn tegen 5 februari vorig jaar. Het kontrakt over de aankoop voor het Belgisch leger van 2.500 Iltis-jeeps van Bombardier werd op 5 februari 1985 getekend. Kostprijs: 1,950 miljard fr., zonder BTW. In een bijlage A van dat kontrakt ("Ekonomische bepalingen') stond de verplichting dat Volkswagen en Bombardier voor 300 % van de kontraktwaarde kompensatiebestellingen moesten plaatsen in België. Dat moest minstens goed zijn voor 6 miljard fr. Uiterste termijn van realizatie: 5 jaar. Op 5 februari 1990 moest de zaak dus rond zijn. De kompensaties waren bovendien netjes verdeeld volgens een communautaire verdeelsleutel: 52,64 % moest bij Vlaamse bedrijven worden geplaatst, 40,43 % bij de Waalse en 6,93 % in Brussel.