Advertentie
Advertentie

Nog 364 dagen

De start van 2001 kreeg vooral aandacht als het begin van een nieuwe eeuw en van een nieuw millennium. De jaarwisseling heeft echter ook als gevolg dat we nu minder dan een jaar verwijderd zijn van de invoering van de euromunten en -biljetten.We zouden het bijna vergeten, maar de euro is al twee jaar oud. De invoering van de eenheidsmunt was vooral belangrijk voor de financiële markten. De Europese Centrale Bank bepaalt sinds 1999 het monetaire beleid van de hele eurozone, die na de toetreding van Griekenland uit twaalf landen bestaat. Beleggers weten dat hun aandelen Fortis en Electrabel niet meer in Belgische frank genoteerd worden, maar in euro. Ondernemingen die internationaal actief zijn, moeten zich niet meer indekken tegen wisselkoersschommelingen en zien daardoor hun kosten dalen.Maar voor particulieren en voor bedrijven die alleen op de Belgische markt actief zijn, veranderde er niet veel. De toeristen die vorige zomer naar Frankrijk of Spanje reisden, moesten net als vroeger geld wisselen en soms evenveel kosten betalen als vroeger. De daling van de euro werd druk becommentarieerd, maar particulieren die niet beleggen in dollars of geen reis maakten naar andere werelddelen, voelden daar weinig van.Hoewel het eurogeld pas op 1 januari 2002 gebruikt kan worden, moet iedereen zich al de komende maanden aanpassen. Metrologische toestellen, zoals benzinepompen, weegschalen en taximeters, zullen vanaf 1 juli alleen nog bedragen in euro vermelden. De banken zullen vanaf 1 juli geleidelijk hun producten omzetten in euro. Grote nutsbedrijven, zoals Belgacom, zullen vanaf oktober alleen nog facturen in euro versturen.België leverde al belangrijke inspanningen om zich voor te bereiden op de euro. We staan er beter voor dan de meeste andere landen. Maar er moet nog veel gebeuren. Jan Smets, de commissaris-generaal voor de euro, geeft in een interview met deze krant toe dat hij ietwat ontgoocheld is over het geringe gebruik van de euro door particulieren en KMOs.Veel KMOs veronderstellen dat ze nog voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden. Ook veel particulieren, zelfs hooggeschoolden, blijken nauwelijks op de hoogte van wat er begin 2002 te gebeuren staat. De overheid en privé-sector staan dus voor een belangrijke uitdaging om de bevolking bewust te maken van de veranderingen die de vervanging van Belgisch door eurogeld teweegbrengen. De banken dragen alvast hun steentje bij, want zij plannen een informatiecampagne in het eerste halfjaar.Inmiddels werd euroland met Nieuwjaar een stukje groter. Griekenland trad toe tot de eurozone. Het is de eerste keer dat de economische en monetaire unie (EMU) zich uitbreidt. De vervanging van de drachme door de euro heeft voor Europa niet meteen spectaculaire gevolgen, want Griekenland vertegenwoordigt slechts 3 procent van de bevolking en 2 procent van het bruto binnenlands product van euroland.Maar de uitbreiding van de EMU mag ook niet worden onderschat. Griekenland, dat drie jaar geleden nog geen enkele van de Maastrichtnormen respecteerde, bewees dat een land zijn economie op relatief korte termijn kan saneren. Dit biedt hoopvolle perspectieven voor landen als Polen en Tsjechië, die zo snel mogelijk deel willen uitmaken van het eengemaakte Europa. Wouter VERVENNE