Advertentie
Advertentie

Nog 866 parlementaire vragen onbeantwoord

(tijd) - Van alle schriftelijke vragen om uitleg die de kamerleden de afgelopen vier jaar stelden, blijven er een week voor de ontbinding van het parlement nog 866 onbeantwoord. Dat blijkt uit het recentste overzicht van de parlementaire vragen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De ministers van Financiën en Justitie spannen de kroon met respectievelijk 186 en 180 onbeantwoorde vragen. Premier Jean-Luc Dehaene is de enige minister die alle vragen binnen de voorgeschreven termijn beantwoordde. Er was de voorbije jaren heel wat te doen rond de herwaardering van het parlement. In bijna alle verkiezingsprogramma's staat een obligaat hoofdstuk met voorstellen om de werking van de parlementen te verbeteren en de wetgevende macht te herwaarderen. Ongetwijfeld liggen nobele initiatieven aan de basis van deze voorstellen, maar vaak blijft het bij loze woorden. In de praktijk wordt het parlement geregeld door de regering buitenspel gezet. Het kamerreglement blijft daarbij voor veel ministers dode letter.