Nog altijd ruim beneden het rekordjaar '74

Wereld produceerde vorig jaar weer meer olie (tijd) - De wereldproduktie van aardolie lag vorig jaar met 3.109 miljoen ton 2,6 procent boven de 3.030 miljoen die in 1988 werd opgepompt. Maar ook 3,1 miljoen is nog altijd 3,6 procent beneden het rekordjaar 1974. Toen had de dorstige wereld 3.225 miljoen ton nodig. De OPEC-landen hebben gebruik gemaakt van de gestegen vraag en de verminderde produktie in sommige derde landen om zelf elf procent meer te produceren. De Verenigde Staten haalden inderdaad 27 miljoen ton minder boven; een gevolg van de ramp met de olietanker Exxon Valdez. Groot-Brittannië verloor 22 miljoen ton bij de ontploffing op het olieplatform Piper. En de Sovjetunie zag haar produktie dalen met 16 miljoen ton, waarschijnlijk te wijten aan technische moeilijkheden en een gebrek aan know-how.