Nog EU-fiat nodig voor financiering van BSE-tests

(tijd) - Het is wachten op de nieuwe financiering van de tests voor de opsporing van de dollekoeienziekte (BSE). Normaal moest de regeling op 1 juli van kracht worden, maar de publicatie van het besluit in het Staatsblad werd uitgesteld. De Europese Commissie heeft haar fiat nog niet gegeven voor de regeling. Ze bepaalt dat elke veehouder een retributie van 10,7 euro moet betalen per rund dat hij aanbiedt in het slachthuis en waarop een verplichte BSE-sneltest wordt uitgevoerd.