Nog geen akkoord over artsentarieven

(tijd) - De ziekenfondsen en artsensyndikaten hebben nog geen akkoord over de artsenhonoraria voor volgend jaar. Minister van sociale zaken Anselme heeft van dergelijke "konventie' een voorwaarde gemaakt om de inschrijving bij een vaste huisarts te vervangen door een systeem van "geaccrediteerde artsen' (die aan bepaalde kwaliteitseisen beantwoorden). Tijdens de laatste onderhandelingsronde werd enkel gekonstateerd dat de "indexmassa' (hetgeen de dokters extra kunnen krijgen volgend jaar, rekening houdend met het krisisplan) niet twee maar drie miljard frank bedraagt. De onderhandelingen worden allicht maandag verdergezet.