Nog geen centraal akkoord in verzekeringssector

(tijd) - Verzekeraars en vakbonden boekten gisteren geen vooruitgang in de sectorale onderhandelingen. Nochtans was bij aanvang gemikt op een akkoord. Een nieuwe vergadering is gepland voor 26 mei. In afwachting hiervan vinden er geen besprekingen op ondernemingsvlak plaats, en beloofden de vakbonden geen acties te voeren. De werkgevers leggen volgende week een nieuw voorstel aan de sociale partners voor.