Advertentie
Advertentie

Nog geen doorbraak in Waterverdragen

(tijd) - In Antwerpse havenkringen zowel als in Vlaamse regeringskringen waarschuwde men voor misplaatste euforie rond de Waterverdragen, nadat eergisteren bekend raakte dat er een akkoord is op ambtelijk niveau. "Ik zie geen nieuw element. Het is niet op het ambtelijk-technische niveau dat de problemen zich situeren, wel op politiek niveau. En daar moeten de knopen nog doorgehakt worden', aldus Vlaams minister van openbare werken Theo Kelchtermans, die samen met minister-president Luc Van den Brande de Vlaamse onderhandelingen leidt. Kelchtermans vreest dat Nederland in het nakende politieke overleg zijn eisen inzake de hoge-snelheidslijn op tafel zal leggen.