Nog geen extra geld voor universitaire ziekenhuizen

(tijd) - Minister van sociale zaken Moureaux kan dan toch niet zomaar 700 miljoen extra geven aan de universitaire ziekenhuizen. De ministerraad besliste gisteren dat het KB daarover eerst nog naar de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen moet voor advies. De regering gaf Moureaux wel "een breed mandaat' om de financieringsproblematiek van de ziekenhuizen aan te pakken. In het tariefvoorstel dat Moureaux aan de artsen gedaan heeft, gaat alle extra geld naar de "intellektuele prestaties'. De universitaire ziekenhuizen, waar vooral technische prestaties geleverd, voelden zich in de kou geplaatst. Daarom vroegen ze 700 miljoen extra aan Moureaux. Die wou dat wel toestaan op voorwaarde dat alle artsen in die ziekenhuizen zijn voorstel tot akkoord zouden goedkeuren. Het artsensyndikaat-Beckers protesteerde heftig tegen deze beïnvloeding van het stemgedrag.