Nog geen gemeenschappelijk ambtenarenfront KAO- overleg

Tussen de twee grote bonden van het openbaar ambt, m.n. de federatie van de kristelijke syndikaten van het openbaar ambt (FCSOD) en de socialistische algemene centrale van openbare diensten (ACOD) werd gisteren geen akkoord bereikt aangaande het opstellen van een "gemeenschappelijke eisenbundel". Dit eisenprogramma moet dienen als basis voor de komende onderhandelingen met de regering over het afsluiten van een nieuwe kollektieve arbeidsovereenkomst voor 1989-90. Probleem is dat de ACOD genoegen neemt met een loonsverhoging van 5 procent terwijl sommige centrales van de FCSOD minium tien procent willen. Op maandag 13 juni is een nieuwe bijeenkomst gepland.