Advertentie
Advertentie

Nog geen lijst voor splitsingontwikkelingssamenwerking

(tijd) - Er is nog geen lijst van onderdelen van de ontwikkelingssamenwerking die de federale overheid kan overdragen aan de gewesten en de gemeenschappen. De Vlaamse regering legt volgende maand haar standpunt vast. De vier meerderheidspartijen zitten niet op dezelfde golflengte.