Advertentie
Advertentie

Nog geen privatisering Belgacom

(tijd) - Er is op korte termijn geen nieuws te verwachten over de verdere privatisering van Belgacom, door het binnenhalen van een Europese sectorgenoot. Dat laat Rik Daems verstaan zonder zich uit te spreken over een timing. Volgens hem moet Belgacom, dat voor de helft plus één aandeel in handen is van de staat, op middellange termijn naar een optimaler en groter geheel toe wegens de schaalvoordelen, zowel commercieel als voor productontwikkeling en aankooppolitiek. Daems wil niet kwijt of er volgend jaar nieuws te verwachten valt. Waarnemers vragen zich af of er van de eerder genoemde alliantiekandidaten nog veel overblijven. Zo is Telecom Italia zich helemaal aan het terugtrekken uit de rest van Europa. Volgens de bewindsman zijn er altijd opportuniteiten voor Belgacom, ook vandaag, zodat er op een bepaald ogenblik een mooie combinatie zal zijn. Laat dat dossier maar rustig zijn gang gaan. Over het eventueel opnieuw aanknopen van fusiebesprekingen met KPN houdt Daems zich op de vlakte, net als over de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst bij Belgacom die begin volgend jaar ingaat.