Nog geen standpunt over staatshervorming

De Sociaal-Ekonomische Raad voor Vlaanderen (SERV) heeft gisteren nog geen standpunt goedgekeurd inzake de konkrete modaliteiten van de staatshervorming (krant van 23 maart j.l.). Het kwam niet eens tot een diskussie ten gronde omdat het Vlaams ABVV van zijn nationaal bestuur niet het fiat kreeg om zich achter het met de Vlaamse sociale partners uitgewerkte kompromisstandpunt te scharen. De andere partners in de SERV waren hierover naar verluidt zwaar verbolgen.