Nog geen vergoeding bij openbare werken

(tijd) - De federale meerderheid in de Kamer is het niet eens over het wetsvoorstel van VLD-senator Jean-Marie Dedecker om zelfstandigen een vergoeding te geven indien ze hun winkel moeten sluiten door openbare werken. De sp.a kantte zich het voorstel. Bij het ter perse gaan was niet duidelijk of het voorstel zou goedgekeurd worden met een alternatieve meerderheid of teruggestuurd worden naar de commissie voor verdere bespreking.