Advertentie
Advertentie

Nog geen zicht op hervatting activiteiten bij Forges de Clabecq

(belga/tijd) - De vakbondsdelegaties van arbeiders en bedienden van de socialistische en christelijke bonden van de failliete Waalse vlakstaalproducent Forges de Clabecq hebben zes vragen voor de curatoren. Vooraleer er kan gepraat worden over een hervatting van de activiteiten, zoals door de handelsrechtbank van Nijvel is bevolen, moeten de curatoren een antwoord geven op die vragen over de werkhervatting en de aanwerving van het collectief ontslagen personeel. Van een dooi in de betrekkingen tussen vakbondsdelegatie en curatoren is er nog niet direct sprake.De vakbondsdelegaties vroegen op een persconferentie dat het paritair comité voor de metaalverwerkende nijverheid dringend wordt bijeengeroepen. Daar moet onderhandeld worden over de sociale toestand bij Clabecq, zodat de vrijwaring van de rechten van de 1.800 ontslagen werknemers door de curatoren kan verzekerd worden. Door het faillissement zijn de werknemers van Forges de Clabecq collectief ontslagen.