Nog meer Europese steun voor joint ventures

KMO's uit de Europese Unie kunnen sinds geruime tijd rekenen op Europese steun voor de oprichting van een buitenlandse joint venture. Voor de landen in Midden- en Oost-Europa; de Latijns-Amerikaanse, Aziatische en Middellandse-Zeelanden en Zuid-Afrika bestaan reeds aangepaste programma's die ook reeds volledig operationeel zijn. Het Joint Operational Programme (JOP) bijvoorbeeld voorziet in steun voor joint ventures tussen KMO's uit de Europese Unie en KMO's uit Midden- en Oost Europa en Rusland. Joint ventures met KMO's uit ontwikkelingslanden krijgen steun uit het European Community Investment Partners (ECIP)-programma. Met de introductie van het JEV-programma voor joint ventures tussen Europese KMO's is het laatste hiaat nu gevuld. Het JOP-programma stond model voor het JEV-programma. Maar in tegenstelling tot het JOP- en ECIP-programma subsidieert het JEV-programma niet de zoektocht naar een mogelijke partner.