Nog meer supersnelle treinen aan de orde

(belga) - In West-Europa liggen op dit ogenblik een groot aantal voorstellen ter studie of zijn klaar om uitgevoerd te worden omtrent treinverkeer tegen hoge snelheden. Dat is onder meer het geval in Italië, Tsjechoslovakije en in Groot-Brittannië. In laatstgenoemd land gaat de diskussie over het snelle treinverkeer vooral over de evaluatie van de mogelijkheden voor internationaal personenvervoer.