Nog nieuwe projecten rond Leuvens station

Wie pakweg in 1998 uit Leuven vertrok en er tien jaar later terugkeert, zal wellicht de hele noordoostelijke rand van het stadscentrum niet meer herkennen. Rond het station verandert er de komende jaren nog veel meer dan de plannen die er nu al worden uitgevoerd. De nieuwe schepen van Ruimtelijke Ordening, Karin Brouwers, blikt vooruit en legt de ambities bloot. Ondertussen moeten nog belangrijke sluitstukken van de eerder vastgelegde plannen worden uitgevoerd.Willem de Bock