Nog onderwijsschulden franstaligen op komst

BRUSSEL (belga/tijd) - De executieve van de Franse gemeenschap heeft geweigerd haar goedkeuring te hechten aan de verrekening van de lasten uit het verleden van de nationale regering. De executieve wijst erop dat de de Nationale Staat schuldenaar blijft van een som van 1,170 miljard B.fr., het bedrag dat de staat onder meer voor 1988 nog moet betalen aan de RMZ en aan de Kas voor Weduwen en Wezen. De weigering gebeurde op voorstel van de gemeenschapsministers Grafé en Ylieff.