Nog steeds veel discrepanties tussen solvabiliteitsnormen voor banken

(tijd) - Vanaf 1 januari 1993 moeten banken uit 19 landen een solvabiliteitsratio van minimum 8 procent kunnen voorleggen. De huidige situatie vertoont echter een gemengd beeld: sommige landen hanteren nu al een norm van 8 procent of meer, maar in de meeste landen schrijven de nationale autoriteiten nog steeds lagere ratio's voor. Eén en ander blijkt uit een aktualizering van een enquête van de Britse bankenvereniging, waarvan de belangrijkste resultaten werden gepubliceerd door de Belgische Vereniging van Banken.