Nog veel overleg binnen beheerskomitee RIZIV

(tijd) - Naast werkloosheid is de ziekteverzekering de tweede grote tak in de sociale zekerheid waarin bespaard wordt. Het gaat om de grootste takken, waarin er ook grote tekorten zijn. De regering wacht voor heel wat besparingen op het huiswerk van het beheerskomitee van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering).