Nog vier kandidaten dingen mee naar koncessie "Gouden Gids'

(tijd) - Vier groepen hebben een volledig dossier ingediend voor de koncessie van "De Gouden Gids' van Belgacom: Mediabel, Belgian Multimedia, GTE Directories en de huidige koncessionaris ITT Promedia. Dat betekent dat er enkel nog Amerikaanse of Belgisch-Amerikaanse kandidaten meedingen naar dit miljardenkontrakt. Een en ander blijkt uit een rondvraag van de redaktie.