Nominaal tarief vennootschapsbelasting daalt tot 33 %

(tijd) - De federale regering verlaagt het nominale tarief van de vennootschapsbelasting van 39 naar 33 procent maar de crisisbelasting van 3 procent blijft behouden. De tariefvermindering kost de schatkist 1,18 miljard euro (47,7 miljard frank) en dat bedrag moet terugverdiend worden door een roerende voorheffing van 10 procent op liquidatieboni, een herziening van allerlei belastingaftrekken en de niet-aftrekbaarheid van eigen gewestbelastingen.