Nomura ontgoocheld over begroting 1993

(tijd) - Het Japanse makelaarshuis Nomura is ontgoocheld over de begroting 1993. Ekonoom William Ledward haalt in een studie over de Belgische overheidsfinanciën verscheidene redenen aan: de keuze voor het lineaire saneringsscenario in plaats van het harde scenario, het groot aandeel van de belastingverhogingen, de niet-indexering van de belastingschalen die strijdig is met een van de basisbeginselen van de belastinghervorming en boekhoudkundige operaties die lasten verschuiven naar de toekomst. Ledward voorspelt dat de regering begin volgend jaar bij de begrotingskontrole nieuwe maatregelen zal moeten doorvoeren.