Non-profit moet extra jobs garanderen

BRUSSEL (tijd) - Anders dan commerciële ondernemingen, kan de non-profit sector alleen genieten van een loonkostenverlaging wanneer er waarborgen zijn voor extra jobs. Maar niet alleen de sector dient zijn bereidheid te tonen, ook de deelgebieden moeten hun duit in het zakje doen. De federale overheid onderhandelt met beide partijen over hoe een en ander concreet kan ingevuld worden.Werkgevers en vakbonden uit commerciële sectoren zitten elkaar al een tijdje in het haar over de garantie voor extra jobs bij loonkostenverlaging. De bonden menen dat bedrijven moeten beloven dat ze de verlaging van de patronale lasten op de lage lonen ook effectief omzetten in extra werkgelegenheid. Voor de werkgevers is dat taboe. Ook het behoud van bestaande tewerkstelling telt mee, vinden ze.