Advertentie
Advertentie

Nood aan een strategisch partnerschap voor internationaal ondernemen

De Vlaamse regering besteedt veel aandacht aan het beleid voor uitvoerbevordering en internationaal ondernemen. Over de oprichting van het federale Agentschap voor Buitenlandse Handel sloot ze een samenwerkingsakkoord af met de federale overheid en de andere gewesten. De Vlaamse minister van Buitenlandse Handel, Jaak Gabriëls, kondigt de oprichting aan van een nieuwe Vlaamse instelling, Flanders Investment and Trade. Terechte aandacht, want uitvoer is van vitaal belang voor de Vlaamse economie. In de sectoren die Agoria Vlaanderen vertegenwoordigt, wordt 72 procent van alle geproduceerde goederen en diensten in het buitenland geleverd. Export is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf. Maar zowel de sectorfederaties als de overheid speelt een ondersteunende rol. Agoria Vlaanderen is een sectoraal kenniscentrum voor export en internationaal ondernemen. De bedrijven uit de Agoria-sectoren (metalen & materialen, metaalproducten, kunststoffen, mechanica & mechatronica, elektrotechniek & elektronica, informatie- & communicatietechnologie, automobiel, lucht- en ruimtevaart, defensie & veiligheid) zijn samen goed voor 37 procent van de totale Vlaamse export. De leden van Agoria Vlaanderen kunnen op hun federatie een beroep doen voor: - een sterke individuele begeleiding van exportdossiers, bijvoorbeeld over kredietverzekering;- toegang tot gespecialiseerde kennis en marktinformatie vanuit andere bedrijven, sectoren en buitenlandse zusterfederaties, bijvoorbeeld contacten met inkopers van grote Belgische investeerders in het buitenland;- toegang tot wijdvertakte formele of informele netwerken rond een thema (bijvoorbeeld olie- en gasindustrie) of een markt (bijvoorbeeld uitvoer naar en investeren in Azië). De helft van de leden van Agoria Vlaanderen zijn bedrijven met minder dan 50 werknemers, en 87 procent telt minder dan 250 werknemers.De bedrijfswereld drong al lang aan op een doorzichtige en eenvoudige taakverdeling tussen federale en gewestelijke instanties. Die duidelijkheid bestaat nu door de regionalisering van de bevoegdheid voor exportpromotie en de beperkte taakomschrijving van het federaal Agentschap voor de Buitenlandse Handel. Het agentschap heeft vooral de opdracht de gewestelijke exportinstanties te ondersteunen. Die zijn voor de ondernemingen het enige loket en aanspreekpunt. Agoria Vlaanderen dringt erop aan dat de nieuwe afspraken zo snel mogelijk op het terrein zichtbaar worden. Flanders Investment and Trade (FIT) zou de taken integreren van onder meer Export Vlaanderen en de Dienst Investeren Vlaanderen (DIV). Agoria Vlaanderen ondersteunt het idee om de uitvoerbevordering te verbreden tot internationaal ondernemen. Vandaag vervaagt de grens tussen uitvoer, uitgaande investeringen, buitenlandse investeringen in Vlaanderen, transfer van kennis en menselijke expertise. Agoria Vlaanderen ontwikkelt zelf nieuwe diensten die inspelen op het begrip internationaal ondernemen. Er worden activiteiten georganiseerd die uitgaande investeringen van grote Vlaamse bedrijven koppelen aan toeleveringsmogelijkheden voor Vlaamse exporteurs. We stellen trouwens vast dat de bestaande officiële statistieken de nieuwe bedrijfsrealiteit van het internationaal ondernemen onvoldoende vatten. De Vlaamse overheid moet het initiatief nemen om het statistisch apparaat te vervolledigen en te verfijnen.Agoria Vlaanderen meent dat alle elementen aanwezig zijn om een nauwe strategische samenwerking met Flanders Investment and Trade uit te bouwen. Agoria Vlaanderen wil een reële bijdrage leveren in het beleid en de structuur van de instelling zodat de activiteiten van het FIT nauw aansluiten bij de behoeften van een zo breed mogelijke groep van bedrijven in Vlaanderen: kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Voor de dienstverlening die Agoria Vlaanderen zelf levert, wil het nog sterker samenwerken met het hervormde Export Vlaanderen zodat mogelijke synergieën beide partners ten goede komen. De kennis en expertise die Agoria Vlaanderen heeft opgebouwd inzake internationaal ondernemen en de vooraanstaande plaats van de Agoria-sectoren in de Vlaamse economie en de uitvoer zijn belangrijke troeven. Bovendien tonen recente statistieken aan dat de groei van de Vlaamse uitvoer in 2001 volledig op rekening komt van de sectoren die Agoria Vlaanderen vertegenwoordigt. De uitvoer van de technologische industrie groeide met 8,7 procent terwijl de uitvoer uit de overige economische sectoren lichtjes daalde met 0,1 procent. De goede prestaties van de Agoria-sectoren en het grote aandeel ervan in de Vlaamse uitvoer, verklaren waarom de totale uitvoer gemiddeld nog met 3 procent aangroeide. De uitvoertoename in de Agoria-sectoren is vooral toe te schrijven aan de automobielsector, wat het belang bevestigt van de voertuigindustrie voor Vlaanderen en België. De speciale aandacht die de Vlaamse regering aan de voertuigindustrie besteedt, is dus op zijn plaats. Omgekeerd tonen deze cijfers aan dat de exportactiviteiten van de ondernemingen uit andere sectoren aangemoedigd en ondersteund moeten worden.Agoria Vlaanderen is een representatieve en ervaren partner, zowel voor de bedrijven als voor de overheid. Agoria Vlaanderen wil een strategisch partnerschap afsluiten met de nieuwe Vlaamse instelling die het internationale ondernemen zal ondersteunen. Het is een van de stappen die moeten waarborgen dat niet alleen het volume van de Vlaamse export maar ook het groeiritme ervan in 2002 opnieuw de beste cijfers behaalt. Wilson DE PRIL De auteur is directeur-generaal van Agoria Vlaanderen