Nood aan uniforme definitie voor duurzaam ondernemen

Het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling, het geïntegreerd karakter ervan en de brede consultatie errond is voor het Impulscentrum Duurzaam Ondernemen (IDO) van de Vlerick Leuven Gent Management School een positieve ontwikkeling. Bij de opmaak van dit federaal plan werd de bedrijfswereld echter te weinig betrokken. Duurzaam ondernemen, als onderdeel van duurzame ontwikkeling, komt daardoor veel te weinig uit de verf.