Advertentie
Advertentie

Noodhulp haalt steeds grotere hap uit budget van Unicef

(tijd) - Dank zij de nieuwe initiatieven die in 1990 werden gelanceerd ter bestrijding van de ondervoeding zullen er volgend jaar volgens Unicef 2,5 miljoen kinderen minder sterven dan vijf jaar geleden. Als gevolg van de gebeurtenissen in onder meer Ruanda, Burundi en ex-Joegoslavië zijn de steeds hoger oplopende uitgaven voor noodhulp vorig jaar verder gestegen.Terwijl de uitgaven voor noodhulp in 1990 slechts 49 miljoen dollar bedroegen, waren deze in 1994 reeds gestegen tot 216 miljoen dollar. De bijdragen van de donorlanden zijn vorig jaar intussen wel toegenomen of stabiel gebleven.