Advertentie
Advertentie

Noodmaatregel voor achterstand bouwdossiers

(belga) - De Vlaamse regering doet een beroep op vrijwilligers bij de administratie Ruimtelijke Ordening om buiten hun diensturen de achterstand in de uitreiking van bouwvergunningen weg te werken. De betrokkenen worden vergoed per afgewerkt dossier. De regering wil vóór het einde van het jaar de dossierachterstand wegwerken.We grijpen hiermee naar een noodmaatregel. Het gaat niet om een precedent, zei minister van Ambtenarenzaken Johan Sauwens (VU-ID) vrijdag op een persconferentie. Hij werkte de maatregel uit met zijn collega van Ruimtelijke Ordening, Dirk van Mechelen (VLD).De achterstand inzake bouwvergunningen is een oud zeer. Uit een overzicht blijkt dat de behandelingstermijn van in totaal meer dan 3.600 dossiers meer dan 45 dagen bedraagt. In bijna 2.168 gevallen beloopt de termijn meer dan 70 dagen. Antwerpen en Oost-Vlaanderen hebben veruit de meeste achterstand.De vrijwilligers moeten een resultaatsverbintenis onderschrijven. Dossierbehandelaars moeten in zes maanden zestig dossiers behandelen. Degenen die de dossiers voorbereiden, moeten er in dezelfde periode honderd verwerken. Dossiers en provincies met de meeste achterstand worden het eerst aangepakt.De vrijwilligers zullen dat buiten hun diensturen doen, maar de plaats staat hen vrij: op kantoor in Brussel, in een buitendienst of thuis. Daar tegenover staat een vergoeding van 1.465 frank bruto per dossier voor de behandelaars en 684 frank voor de voorbereiders.Het project loopt zes maanden. De Vlaamse regering raamt de kostprijs voor het wegwerken van de dossierachterstand op 8,4 miljoen frank. In dat bedrag zitten ook de loonkosten voor de vijftien tijdelijke personeelsleden die worden aangeworven om de dossierachterstand te helpen wegwerken.