Advertentie
Advertentie

Noordrand steunt spreidingsplan-Anciaux

(belga) - De burgemeesters van een tiental gemeenten uit de Noordrand verenigd in het Gemeentelijk-Provinciaal Overleg Luchthaven (GPOL) steunen het spreidingsplan voor Zaventem van de federale minister van Mobiliteit, Bert Anciaux (Spirit). Ze zijn voor het plan te vinden omdat het de concentratie van vluchten boven de Noordrand verlaat voor een spreidingsplan en dit wil realiseren door een gediversifieerd baangebruik. Met enkele aanpassingen is dit volgens de gemeenten 'momenteel wellicht het best mogelijke spreidingsplan'. 'De Noordrand heeft nooit de luchthavenactiviteiten ter discussie gesteld en zich altijd bereid getoond zijn deel van de lasten te dragen. De voorwaarde is wel dat de andere regio's zich solidair opstellen', luidt het. De vele negatieve reacties op het plan-Anciaux bewijzen volgens GPOL echter dat de concentratiegedachte nog niet door iedereen opgegeven is. Het overlegorgaan noemt het onaanvaardbaar dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog altijd niet geneigd blijkt te zijn meer dan een symbolisch deel van de hinder te dragen. Wat het grondlawaai betreft, kant GPOL zich tegen het voorstel van Steenokkerzeel om dit te verrekenen in het concept van gewogen vluchten op basis waarvan Anciaux de hinder voor de zones rond de luchthaven berekende.