Noordse economieën groeien in 1996 opnieuw sneller dan EU

(tijd) - De aan de gang zijnde wereldwijde vertraging van de economische groei laat ook de Scandinavische landen niet onberoerd. Toch doen zij het beter dan het gros van de lidstaten van de Europese Unie. Het bruto binnenlands produkt van Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken dikt dit jaar met 2,4 procent aan tegenover 2 procent voor het BBP van de Europese Unie.In 1994 groeide het BBP van de vier noordse landen met 4 procent tegenover 2,8 procent voor de 15 lidstaten van de EU. Vorig jaar bedroegen deze cijfers respectievelijk 3,6 en 2,5 procent. Dit jaar zou het verschil in groei afnemen tot amper 0,4 procentpunt. Inzake groei zijn er wel grote verschillen tussen de Scandinavische landen. Het Finse en Noorse BBP zal in 1996 met respectievelijk 4 en 3,8 procent groeien, terwijl Denemarken en Zweden zich tevreden moeten stellen met 2 en amper 0,9 procent.