Noordstar en Mercator samen op markt levensverzekeringen

GENT (tijd) - De verzekeringsmaatschappijen Noordstar uit Gent en Mercator uit Antwerpen versterken hun operationele samenwerking op het vlak van levensverzekeringen. Beide maatschappijen, die een kruisparticipatie hebben in elkaars kapitaal van om en bij de 25%, hebben hiertoe een gemeenschappelijke organizatie opgericht. De twee partners onderzoeken de mogelijkheid om samen een nieuwe maatschappij voor levensverzekeringen op te richten.Dat is gisteren gezegd tijdens de algemene vergadering van Noordstar. Zowel Mercator als Noordstar gebruiken nu reeds een zelfde tariefstruktuur voor hun respektieve levensverzekeringsprodukten. De technische en organizatorische samenwerking tussen Mercator en Noordstar is ondergebracht in een gemeenschappelijke organizatie. Wat de levensverzekeringen betreft, bouwt Noordstar op de informatika en technische kennis van Mercator. Van de ruim 6 miljard fr. premie-ontvangsten die partner Mercator in 1993 realizeerde, komt iets meer dan 900 miljoen fr. voort van levensverzekeringen. Dat is een aandeel van zowat 15%. Bij Noordstar beloopt de premie-omzet van levensverzekeringen 252 miljoen fr. op 3,7 miljard fr. premieontvangsten. Dat is minder dan 7%. De samenvoeging van beide levensverzekeringsbedrijven zou niet enkel een maatschappij met een premie-omzet van zowat 1,2 miljard fr. opleveren maar ook een breder draagvlak vormen voor toekomstige expansie. Het moderne levensverzekeringsbedrijf vergt enorme investeringen op het vlak van produktkennis en informatika. Vooraleer het tot formele samenwerking kan komen, moeten enkele hinderpalen opgeruimd worden. De overdracht van een bestaande portefeuille levensverzekeringen naar een andere maatschappij vergt ook de overdracht van de dekkingswaarden, zeg maar reserves die tegenover de verzekerde verplichtingen staan, beklemtoont Jacques Platteeuw. Voor Noordstar is dat probleem niet onoverkomelijk omdat de maatschappij maar over een bescheiden portefeuille levensverzekeringen beschikt.