Noordstar fuseert met dochtermaatschappij Themis

(tijd) - De Gentse verzekeringsmaatschappij De Noordstar en Boerhaave is gefuseerd met haar Antwerpse dochtermaatschappij Themis. De fusievennootschap heet voortaan Noordstar en beschikt over een kapitaal van ruim 166 miljoen B.fr. Ten gevolge van de opslorping van Themis werd het kapitaal van Noordstar met 62,7 miljoen frank verhoogd.