Noordzeekonferentie gaat niet ver genoeg volgens milieuorganizaties

De Europese milieuorganizaties dringen er bij de Noordzeelanden op aan verdergaande maatregelen ter bescherming van de Noordzee te nemen dan de ministers tijdens de tweede Noordzeekonferentie hebben afgesproken. De reeks van milieurampen op de Noordzee sinds de ministerbijeenkomst in november vorig jaar in Londen heeft volgens de milieugroepen aangetoond dat de voorgenomen maatregelen onvoldoende zijn.