Advertentie
Advertentie

Noordzeekonferentie verdrinkt in formatieberaad

(tijd) - In het Deense Esbjerg vindt vandaag de slotzitting plaats van de vierde Noordzeekonferentie. In België wordt nauwelijks aandacht besteed aan deze gebeurtenis. Alle aandacht wordt opgeslorpt door de formatiegesprekken. Kenmerkend is dat de bevoegde minister, Jacques Santkin, aan de vooravond van de top ontslag heeft genomen om de eed als lid van de Waalse raad af te leggen. Zijn bevoegdheden werden overgenomen door minister Magda De Galan die in allerijl naar Denemarken is vertrokken.De vervuiling van de zee is een van de oudste milieutema's. Reeds in 1972 werd het verdrag van Oslo gesloten ter kontrole van dumping van gevaarlijk afval in de Atlantische Oceaan. Twee jaar later volgde het verdrag van Parijs dat betrekking had op de vervuiling die afkomstig was van het land en van de olie- en gasindustrie.