Noorse economie draait rond olie en gas

(tijd) - De Noorse economie draait op de zoektocht naar en de productie en export van olie en gas. Het koninkrijk pompt dagelijks 3,1 miljoen vaten ruwe olie naar boven, wat Noorwegen de belangrijkste olieproducent buiten de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) maakt. Noorwegen is na Saudi-Arabië de tweede exporteur van olie ter wereld. Het noordse land zit op de helft van alle bewezen olie- en gasreserves in Europa. Olie en gas tekenen voor 22,2 procent van het bruto binnenlands product (BBP) en voor maar liefst 46,1 procent van de export. Olie, gas en zeetransport zijn zo belangrijk dat het Noorse BBP wordt opgesplitst in een BBP exclusief olie, gas en maritiem transport en een BBP inclusief deze zaken. Noorwegen beschikt over de zevende handelsvloot ter wereld. Na Thailand is Noorwegen de tweede visexporteur ter wereld.WerkloosheidTussen 1990 en 2000 groeide de Noorse economie met gemiddeld 3,2 procent per jaar tegen 2,1 procent voor de 15 lidstaten van de Europese Unie. Werkloosheid is zo goed als onbestaande. In 2000 zat 3,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk tegen 8,2 procent in de EU. Dankzij de dure olie en gas boekte Noorwegen vorig jaar een begrotingsoverschot van 15,7 procent van zijn BBP tegen 0,6 procent voor de Europese Unie in haar geheel. De Noorse schuldgraad bedroeg eind vorig jaar 28 procent van het BBP tegen een EU-gemiddelde van 70,2 procent BBP. Volgens de Verenigde Naties is de kwaliteit van het leven nergens ter wereld zo hoog als in Noorwegen. CP