Noorwegen officieel kandidaat voor EG

LONDEN (reuter) - In Londen overhandigde de eerste minister van Noorwegen, Gro Harlem Brundtland, gisteren de officiële aanvraag voor de toetreding van haar land tot de Europese Gemeenschap aan de Britse eerste minister John Major. Groot-Brittannië is momenteel voorzitter van de EG-raad. In het korte toetredingsverzoek wordt gezegd dat Noorwegen bereid is onderhandelingen te beginnen over de "voorwaarden voor het lidmaatschap'. Er wordt geen melding gemaakt van de omstreden eisen die Noorwegen volgens eerste minister Brundtland zal stellen inzake het behoud van de nationale kontrole over de rijkdommen van Noorwegen. Daarbij gaat het zowel over de visserij als over de Noordzee-olie. Volgens Britse ambtenaren zullen de toetredingsonderhandelingen met Noorwegen vooral betrekking hebben op de visserij, de landbouw en de walvisvangst. Een groep van meer dan honderd Britse parlementsleden ondertekende gisteren een motie waarin Noorwegen gevraagd wordt de walvisvangst op te geven als het tot de Gemeenschap wil toetreden. Hoewel het Noorse parlement zich met een grote meerderheid voor het EG-lidmaatschap uitsprak, lijkt een meerderheid van de bevolking hier volgens de jongste opiniepeilingen tegen gekant te zijn. In 1972 spraken de Noren zich tijdens een referendum tegen de toetreding uit.