Noorwegen stelt zijn rotsen te koop

BERGEN (tijd) - Noorwegen is geologisch een uitgelezen land voor steengroeven. Het land is in feite een immense rotsmassa en de variëteit aan geologische formaties leidt tot een veelheid aan mineralen en natuursteen. Bovendien is er plaats zat, zodat de milieu-implicaties die samengaan met steenwinning geringer zijn dan elders in Europa. Een bezoek ter plaatse leert dat Noorwegen steen in overvloed heeft, maar nog ijverig naar afzetkanalen op zoek is.De mijnen en steengroeven vertegenwoordigen slechts 0,3 procent van het BNP van Noorwegen, vergeleken met 11,4 procent voor de olie- en gasindustrie. Twee jaar geleden vertegenwoordigde de winning van minerale grondstoffen een produktie ter waarde van 740 miljoen dollar. Ongeveer 5.000 mensen werkten in de sector. De Noorse steen- en mineralenindustrie wil daar verandering in brengen. Daarom wordt naar nieuwe exportmogelijkheden gezocht, al ligt dat - gelet op de waarde en omvang van de materialen - niet voor de hand.