Norbert Joris een jaar lang VBO-voorzitter

De raad van bestuur van de nationale werkgeversorganizatie VBO heeft gisteren Norbert Joris benoemd tot voorzitter, in opvolging van Urbain Devoldere. Joris blijft tot april volgend jaar voorzitter. Joris was tot nog toe ondervoorzitter. Die stoel wordt nu bezet door Jan Huygebaert van Almanij-Kredietbank. De benoeming van een nieuwe voorzitter was nodig nadat Urbain Devoldere ontslag nam als voorzitter van het VBO, Philips België en Super Club. Joris is stichter en voorzitter van de groep ETAP, die enkele honderden werknemers en een paar vestigingen telt. Naast ETAP (verlichtingstoestellen en informatika) omvat de groep nog ETAP Yachting (zeiljachten) en Batech (industriële systeembouw). Thuisbasis van de groep is het Kempense Malle. Norbert Joris heeft er ook al zijn eerste bestuursdaad als VBO-voorzitter op zitten. De raad van bestuur van het VBO vergaderde samen met eerste minister Jean-Luc Dehaene. Joris beklaagde er zich over dat de regering weinig echte besparingen doorvoert en de ondernemingen te veel nieuwe lasten oplegt. Volgens Joris bemoeilijken deze lasten de onderhandelingen voor een nieuw interprofessioneel akkoord. Over de dialoog tussen de gemeenschappen zei Joris dat de federale loyauteit moet behouden blijven. (Foto: Archief)