Norgeskreditt gaat wellicht te duur over toonbank

OSLO (reuter) - 'De twee banken die tegen elkaar opbieden voor Norgeskreditt lopen het risico meer te betalen dan de hypoteekverstrekker waard is', waarschuwen analisten. De twee kemphanen, Christiana Bank en Sparebanken, waarderen Norgeskreditt op 2,54 miljard kroon of zo'n 13 miljard fr.Volgens een analist hebben de Noorse banken te veel middelen (eigen middelen en spaarmiddelen) en is de kredietvraag te gering. Door de lage kredietvraag is de konkurrentie om de kredieten zeer sterk waardoor de marges zeer laag zijn. Wie Norgeskreditt koopt, koopt meteen een hypoteekportefeuille van 20 miljard kroon, een kleine 100 miljard fr., een beetje groter dan de portefeuille van bijvoorbeeld Anhyp.